xps-g2E2NQ5SWSU-unsplash.jpg

Velkommen til to effektive timer presentasjonsteknikk med fokus på digital formidling!

rammeverk

2-timers økter på Zoom/ Teams med 4 deltakere* om gangen. Dette har vist deg å være den perfekte rammen for et effektivt og praktisk kurs – både for arbeidsgiver og kursdeltaker.

 

Små grupper er best. Da blir alle deltagende. De lærer av hverandre, ser hva som funker og ikke funker så bra. Samt at de får heiet på hverandre.

 

* Skulle du ha behov for spesialtilpasset opplegg, ordner vi det.

Teknisk tilrettelegging

Vi finner riktig kamerainnstilling/ stiller inn pc / skjerm i riktig høyde. Enkle regler for bakgrunn og lyssetting, klær og synlige elementer.

praktisk øving

Alle deltakerne får beskjed om å ha med seg en presentasjon, enten kun muntlig eller med PowerPoint el lign. Presentasjonen trenger ikke å være spesielt godt forberedt.  Fint å ha litt å jobbe med :)

Deltakerne får ca. 15 min hver med utgangspunkt i en reell presentasjon. Jeg underviser, gir veiledning og råd etter prinsippet å jazze opp det som er bra for så å endre det som ikke funker. Så får de prøve seg en gang til. Og det blir alltid en bedre levering. Ved å bevisstgjøre deltakerne om blindsoner og ting man ikke er klar over at kamera ser skjer det alltid en forbedring.

Jeg fasiliterer, mens alle får gi tilbakemelding. Underveis rekker vi å reflektere og trekke veksler på hverandre.